The Great World | Gardens by The Bay in Singapore - สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์ (SUB ENG.)

22.05.2564 | 126 views

การ์เด้นบายเดอะเบย์แดนพฤษาในเกาะสิงคโปร์ “เมืองในสวน” ที่เนรมิตพื้นที่กว่า 600 ไร่จากการถมทะเลบริเวณอ่าวมารีน่าให้เป็นสวนสาธารณะและสวนพฤกศาสตร์ขนาดใหญ่ ซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่และเจริญก้าวหน้าของประเทศสิงคโปร์ได้เป็นอย่างดี บริเวณภายในยังแบ่งออกเป็นสามส่วนหลักๆ คือสวนกลาง สวนฝั่งทิศตะวันออก และสวนฝั่งทิศใต้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก สัญลักษณ์ของการ์เด้นบายเดอะเบย์ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกคือ ”ซุปเปอร์ทรีส์” ซึ่งมีโครงสร้างเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ความสูง 25-50 เมตร หรือเท่ากับตึก 9-16 ชั้น จำนวนทั้งหมด 18 ต้น โดยออกแบบให้เป็นสวนแนวตั้งซึ่งปกคลุมด้วยพรรณไม้เลื้อยเขตร้อนชนิดต่างๆ ซึ่งมีความโดดเด่นและสวยงามเป็นอย่างมากจากการประดับตกแต่งด้วยแสงสีในยามค่ำคืน