ค่าลิขสิทธิ์ | RATE

1. อัตราจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์คาราโอเกะ

อัตราค่าเผยแพร่ และ ทำซ้ำฮาร์ดดิสก์ ประเภทห้องคาราโอเกะ

ลำดับที่ รายการ ห้องโถงและวีไอพี / เดือน
3 6 12
1. ห้องคาราโอเกะ + ทำซ้ำ 1 ห้อง 3,300 5,940 10,560
2. ห้องคาราโอเกะ + ทำซ้ำ 2 ห้อง 5,610 10,098 17,952
3. ห้องคาราโอเกะ + ทำซ้ำ 3 ห้อง 7,920 14,256 25,344
4. ห้องคาราโอเกะ + ทำซ้ำ 4 ห้อง 9,900 17,820 31,680
5. ห้องคาราโอเกะ + ทำซ้ำ 5 ห้อง 11,550 20,790 36,960
6. ห้องคาราโอเกะ + ทำซ้ำ 6 ห้อง 12,870 23,166 41,184
7. ห้องคาราโอเกะ + ทำซ้ำ 7 ห้อง 13,860 24,948 44,352
8. ห้องคาราโอเกะ + ทำซ้ำห้องที่ 8 ขึ้นไปคิดเพิ่มอีกห้องละ 600 บาท ต่อ ห้อง ต่อเดือน ( ซื้อช่วงเวลา 3 เดือน )
9. ห้องคาราโอเกะ + ทำซ้ำห้องที่ 8 ขึ้นไปคิดเพิ่มอีกห้องละ 550 บาท ต่อ ห้อง ต่อเดือน ( ซื้อช่วงเวลา 6 เดือน )
10. ห้องคาราโอเกะ + ทำซ้ำห้องที่ 8 ขึ้นไปคิดเพิ่มอีกห้องละ 500 บาท ต่อ ห้อง ต่อเดือน ( ซื้อช่วงเวลา 12 เดือน )

อัตราค่าเผยแพร่ และ ทำซ้ำฮาร์ดดิสก์ ประเภทห้องตู้หยอดเหรีญ

ลำดับที่ รายการ ห้องโถงและวีไอพี / เดือน
3 6 12
1. ตู้หยอดเหรีญ + ทำซ้ำ 1 ตู้ 1,050 1,890 3,360

อัตราค่าเผยแพร่ MIDI คาราโอเกะ

ลำดับที่ รายการ ตู้และห้องโถง / เดือน
1 6 12
1. ตู้หยอดเหรีญ + ทำซ้ำ 1 ตู้ 120 700 1,200
2. ห้องโถง+ทำซ้ำ 1 ห้อง 200 1,100 2,000

2. อัตราจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง ในรูปแบบอื่นๆ

ลำดับที่ รายการ ติดต่อสอบถาม
1. เพลงประกอบโฆษณา โปรดติดต่อสอบถาม 02-294-2222
2. เพลงประกอบภาพยนตร์ / ละคร / ซีรีส์
3. สื่อออนไลน์
4. รายการทีวี

*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ได้ที่ เบอร์ 02-294-2222