WANT TO SEE MORE? EXPLORE ROSE STUDIO

สตูดิโอให้เช่าแบบครบวงจรและราคาถูก

เช่าสตูดิโอ กับ โรส สตูดิโอ


Rose Studio

สตูดิโอให้เช่าสมบูรณ์แบบแห่งใหม่ของ บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย ด้วยความพร้อมที่รอบด้าน เป็นสตูดิโอให้เช่าราคาถูกที่สามารถรองรับการผลิต สื่อที่หลากหลาย ทั้งรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ โฆษณา รวมถึงการจัดงาน กิจกรรมต่าง (Event marketing)


สตูดิโอของ บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด มีความพร้อม เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ ทั้งสถานที่ อุปกรณ์ ทีมงานมืออาชีพ และความ เป็นส่วนตัวเพื่อความสมบูรณ์แบบของงานสร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้น โดยบริษัทคำนึง ถึงความปลอดภัย และสะดวกสบายในการปฏิบัติงานของทีมงาน ดังนั้นเรื่องของ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกจึงเป็นเรื่องสำคัญ


เช่าสตูดิโอ โรส
ด้วยพื้นที่ใช้สอยโดยรวมกว่า 2,900 ตารางเมตร (กว้าง 52.50 x ยาว 58 เมตร)

Studio Rose view | สตูดิโอให้เช่า
พื้นที่สตูดิโอ 1,470 ตารางเมตร (กว้าง 35 x ยาว 42 x สูง 10 เมตร)

Studio โรส  | สตูดิโอให้เช่า

STUDIO FACILITIES

สตูดิโอให้เช่าของ บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ภายในได้รับการ ออกแบบให้เป็นพื้นที่ในการผลิตสื่อหรือจัดงานอย่างมีประสิทธิภาพ สตูดิโอให้เช่าของเราใช้วัสดุอุปกรณ์ คุณภาพสูง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ห้องแต่งตัวแยกเป็นสัดส่วน ชาย-หญิง ห้องรับรอง ห้องประชุม และลานจอดรถที่รองรับได้มากกว่า 50 คัน ด้วยความพร้อมดังกล่าว Rose Studio จึงเป็นพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์ และ ต่อยอดความฝันอย่างแท้จริง

Dressing Room
(ห้องแต่งตัว 2 ห้อง)

Meeting Room
สตูดิโอให้เช่าเช่าสตูดิโอ

สตูดิโอให้เช่าราคาถูก

Reception Suite

สตูดิโอ

สตูดิโอให้เช่าราคาถูก สตูดิโอให้เช่าราคาถูก

STUDIO EQUIPMENTS SERVICE

จากประสบการณ์ในธุรกิจ Media broadcasting และความพร้อมที่จะเดินหน้า อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้เราลงทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมสำหรับ การบริการให้เช่าอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยเพื่อการผลิตงานสร้างสรรค์ต่างๆระบบเสียงและบันทึกเสียง (Sound System) ระบบ Digital
ระบบเสียงและบันทึกเสียง | สตูดิโอให้เช่าราคาถูก

OB (Outside Broadcasting)

ในฐานะการเป็นผู้นำด้านการผลิตสื่อบันเทิง บริษัทมีความพร้อมในศักยภาพ ของการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อโทรทัศน์ที่ทันสมัย และ มีมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง OB (Outside broadcasting) สำหรับรองรับ การถ่ายทำระดับมาตรฐานสากล รวมถึงทีมงานที่มีประสบการณ์และการทำงาน แบบมืออาชีพ

ระบบการถ่ายทำและระบบเสียงของรถ OB | สตูดิโอให้เช่าระบบการถ่ายทำและระบบเสียงของรถ OB (Outside broadcasting)
ด้วยประสิทธิภาพรถ OB (Outside broadcasting) ของบริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ซึ่งมีวัสดุ-อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบด้วย
กล้องมาตรฐานการออกอากาศยี่ห้อ Ikegami | เช่าสตูดิโอ
กล้องมาตรฐานการออกอากาศยี่ห้อ Ikegami รุ่น HDK 55 จำนวน 4 กล้อง พร้อมขาตั้งและอุปกรณ์ครบ สามารถรองรับการถ่ายทำ ระบบ Full HD สูงสุดถึง 4K สามารถบันทึกในทุก Multi-Format ให้ภาพสวย ละเอียดคมชัด สีสดเป็นธรรมชาติ ถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้อย่างนุ่มนวล
การถ่ายทำ ระบบ Full HD | สตูดิโอให้เช่าราคาถูก

อุปกรณ์ภายในรถติดตั้งได้มาตรฐานรถ OB ของสถานีโทรทัศน์ ประกอบด้วย จอ LCD Monitor ชุดระบบ Intercom&Tally ใช้สาย Multicores 24 Channel สมบูรณ์แบบ พร้อมด้วย Datavideo Video Mixer ระบบ Digital ยี่ห้อ Alen Health รุ่น GD88 พร้อมทั้ง Wireless ยี่ห้อ Sennheiser จำนวน 1 ตัวและไมค์ถืออีก 16 ตัวชุดระบบ Intercom&Tally | สตูดิโอให้เช่า Datavideo Video Mixer ระบบ Digital | เช่าสตูดิโอ อุปกรณ์ภายในรถ | สตูดิโอให้เช่าราคาถูก Sound System | สตูดิโอให้เช่า

บริการต่างๆของสตูดิโอ (Our Service)
ราคาค่าเช่าสตูดิโอ โรส สตูดิโอ

(Studio Rental Price List)

ลำดับที่ ขนาดสตูดิโอ (เมตร) วันทำฉาก/รื้อฉาก
ไม่เปิดแอร์ 24 ชม.
วันที่ถ่ายทำบันทึกเทป
กว้าง x ยาว x สูง 06.00น.-18.00น. 18.00น.-24.00น. 24.00น.-06.00น. ราคาเหมาจำนวนเงิน
1 35 x 42 x 10 โปรดติดต่อสอบถาม 094-846-5533

หมายเหตุ
1. วันทำฉากตั้งแต่วันที่ 4 เป็นต้นไปคิดราคาเพิ่มจากปกติอีก 40%
2. ทีมฉากและทีมพร็อพก่อนเข้าเซ็ตฉากจะต้องติดต่อก่อนเข้าทำงานเพื่อวางเงินมัดจำ 10,000 บาทก่อนเข้าหน้างาน 1 วัน เพื่อประกันความเสียหายและความสะอาดและขอรับเงินคืนเมื่อส่งคืนพื้นที่เรียบร้อย
3. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขในการให้บริการ
1. ห้ามใช้สตูดิโอในการถ่ายทำที่มีการเผาหรือก่อให้เกิดประกายไฟ
2. หากนำรถ 6 ล้อเข้ามาภายในสตูดิโอต้องแจ้งล่วงหน้า
3. อุปกรณ์ที่นำมาประกอบฉาก เช่น โฟม เศษไม้ ดิน หญ้า ฯลฯ ทางทีมงานต้องนำกลับไปทั้งหมดห้ามทิ้งในถังขยะของสตูดิโอ
4. กรณีการจัดงานที่มีรถยนต์มาร่วมงานเป็นจำนวนมากทางลูกค้าจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลเรื่องการจอดรถให้เป็นระเบียบ
5. กระแสไฟฟ้าในสตูดิโอ 200,000 วัตต์ ไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย คิดค่ากระแสไฟคิวละ 5,000 บาท
6. การยกเลิกการเช่าสตูดิโอจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 7 วัน หากไม่แจ้ง ทางบริษัทฯ จะคิดเงิน 50% ของราคาที่ตกลงไว้
7. การห้อยแขวนไฟระบบไฟฟ้าหรือสิ่งอื่นใดรับน้ำหนักได้ 250 กก.
8. ผนังสตูดิโอหากมีการเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นลูกค้าต้องทาสีให้เป็นเหมือนเดิม และไม่อนุญาติให้ทาสีพื้น
9. การพ่นหรือทาสีจะต้องรองพื้นไม่ให้เปื้อนพื้น และข้างฝาสตูดิโอ หากเปื้อนจะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อย

การชำระเงิน
ถ่ายทำเสร็จทุกสิ้นเดือนวางบิล ชำระภายใน 30 วัน
ลูกค้าที่ใช้บริการครั้งแรกชำระเป็นเงินสดหลังเสร็จงาน
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มราคาค่าเช่า OB โรส สตูดิโอ

(OB Rental Price List)

อุปกรณ์ ราคา
ค่าเช่า OB กล้อง 4 ตัว โปรดติดต่อสอบถาม 094-846-5533 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าเช่า OB กล้อง 3 ตัว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


ลำดับ อุปกรณ์ในรถโอบีทั้งหมด จำนวน
1 IKEGAMI รุ่น HDK-55 HD PORTABLE CAMERA 4
2 CCU BSF-55 HDTV BASE STATION 4
3 REMOTE OCP-100 OPERATION CONTROL PANEL 4
4 LENS CANON KJ20x8.5 BKRSD 20X POWER ZOOM LENS 4
5 LENS CANON W80HD WIDE CONVERTER 1
6 MONITOR JVC DT-E17L4G 17" WIDESCREEN MULIFORMAT LCD MONITOR 2
7 MONITOR JVC DT-V9L5D 9" WIDESCREEN MULIFORMAT LCD MONITOR 2
8 MONITOR IKEGAMI HLM-7002WR 7" HD 4
9 SWITCHER FOR-A HVS-300HS 1
10 CABLE 9.2MMF OPTICAL FIBER CABLE W/LEMO CONNECTOR 200M 5
11 BLACKMAGIC DESIGN HYPERDECK STUDIO PRO DISK RECORDERS 2
12 SONY XDCAM-1200 1
13 MIXER ALLEN&HEALTH GLD-80 1
14 WIRELESS SENNHEISER EW-112G3 10

เวลาทำงาน
Que 1 06.00 - 22.00 น.
Que 1½ 22.00 - 24.00 น.
Que 2 00.00 - 06.00 น.

การชำระเงิน
ทุกสิ้นเดือนวางบิล ชำระภายใน 30 วัน
ลูกค้าที่ใช้บริการครั้งแรกชำระเป็นเงินสดหลังเสร็จงาน

หมายเหตุ
เตรียมอาหาร, น้ำ, สำหรับทีมงานทุกมื้อ
อุปกรณ์ถ่ายทำในรถโอบี เซ็ตเป็นระบบ Full High Definition ทั้งหมด สายกล้องใช้เป็นสาย Fiber Optic

ติดต่อเฉพาะเช่าสตูดิโอเลขที่ 11/11 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 กม.22 ตำบลคอกกระบือ
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Contactติดต่อ : ฝ่ายให้เช่าสตูดิโอ

Contactมือถือ : 094-846-5533

Contactอีเมล์ : Sutiporn@rose.co.th
Home
© Rose Studio. All Rights Reserved. 2014