สารคดี | DOCUMENTARY

 • Mogao Caves : The Thousand Buddha Grottoes

 • HA LONG BAY - มหัศจรรย์อ่าวพันเขา (SUB ENG.)

 • THE GREAT WALL : THE LAST WALL - กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย (SUB ENG.)

 • THE GREAT WALL : GUARDIAN WALL - กำแพงผู้พิทักษ์ (SUB ENG.)

 • THE GREAT WALL : ORIGIN THE DRAGON WALL - ปฐมบท กำแพงยักษ์แดนมังกร (SUB ENG.)

 • MACAU - เส้นทางสายประวัติศาสตร์มาเก๊า (SUB ENG.)

 • FUJI LEGEND OF THE MOUNTAIN GOD - ตำนานภูผาเทพเจ้า ฟูจิซัง (SUB ENG.)

 • PRAMBANAN - พรัมบานัน (SUB ENG.)

 • LUANG PRABANG - หลวงพระบาง (SUB ENG.)

 • SHWEDAGON PAGODA - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (SUB ENG.)

 • ANGKOR WAT - นครวัด (SUB ENG.)