สารคดี | DOCUMENTARY

 • THE GREAT WALL : ORIGIN THE DRAGON WALL - ปฐมบท กำแพงยักษ์แดนมังกร (SUB ENG.)

 • SENSOJI HOLY ASSEMBLY - วัดเซ็นโซจิ (วัดอาซากุซะ) ศาสนะสถานแห่งศรัทธา (SUB ENG.)

 • LUANG PRABANG - หลวงพระบาง (SUB ENG.)

 • YUNGANG GROTTOES - ยุหวินกัง ถ้ำผาแห่งพุทธะ (SUB ENG.)

 • MACAU - เส้นทางสายประวัติศาสตร์มาเก๊า (SUB ENG.)

 • FUJI LEGEND OF THE MOUNTAIN GOD - ตำนานภูผาเทพเจ้า ฟูจิซัง (SUB ENG.)

 • BOROBUDUR - บุโรพุทโธ (SUB ENG.)

 • KYOTO THE CITY OF HERITAGE - เกียวโตเมืองมรดกโลก (SUB ENG.)

 • The Legend of Wat Arun - ตำนานสายน้ำพระปรางค์วัดอรุณ

 • HISTORIC TOWN OF SUKHOTHAI - เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย (SUB ENG.)

 • HISTORIC CITY OF AYUTTHAYA - นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (SUB ENG.)