สารคดี | DOCUMENTARY

 • Amazing Gansu : Miracle Crescent Lake - ทะเลสาบ 2,000 ปี ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว

 • Amazing Gansu : Legacy of Dunhuang - ตุนหวง แหล่งกำเนิดพุทธศาสนสถานมรดกโลกอันยิ่งใหญ่

 • 12 วัดสวยภาคอีสาน

 • 6 ปราสาทขอมโบราณ ศาสนสถานเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ที่อีสานใต้ของไทย

 • The Great World | Kyoto The Timeless City - เกียวโต อดีตเมืองหลวงเก่าของแดนอาทิตอุทัย

 • The Great World | Bagan - พุกาม เมืองแห่งเจดีย์สี่พันองค์

 • 5 สถานที่ชมดอกไม้บานตามธรรมชาติที่สวย และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 • The Great World | Pingyao - ผิงเหยา 1 ใน 2 มรดกโลกเมืองโบราณของประเทศจีน (SUB ENG.)

 • The Great World | Prambanan - พรัมบานัน เทวสถานของศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย (SUB ENG.)

 • The Great World | Mount Wutai - อู่ไถซาน 1 ใน 4 ภูเขาพุทธศักดิ์สิทธิ์ของประเทศจีน (SUB ENG.)

 • The Great World | Gardens by The Bay in Singapore - สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์ (SUB ENG.)