Facilities

พื้นที่ใช้สอยได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

- ห้องแต่งตัวขนาดใหญ่ 2 ห้อง แยกเป็นสัดส่วน ชายหญิง

- ห้องรับรอง VIP จำนวน 2 ห้อง

- พื้นที่ประกอบอาหาร และพื้นที่รับประทานอาหาร