การแสดงลิเกโรงใหญ่ ณ โรงละครแห่งชาติ โดย พงษ์ศักดิ์ สวนศรี เรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1/14

เพิ่มในรายการโปรด Add to Favorite

การแสดงลิเกโรงใหญ่ ณ โรงละครแห่งชาติ โดย พงษ์ศักดิ์ สวนศรี เรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1/14

14,737 views | 00.00.543

เมื่อครั้งกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาไม่ออกว่าขาลการเมือง หลงอิสตรี หลงในน้ำเมา จึงเกิดสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับพม่า ทำให้กรุงศรีอยุธยาแตกพ่าย พระเจ้าตากสินมหาราช จึงได้รวบรวมสมัครพรรคพวกเข้ากอบกู้กรุงศรีอยุธยา เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในท้องเรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

คณะ / Gourp Actor:

การแสดงลิเกโรงใหญ่ ณ.โรงละครแห่งชาติ โดย พงษ์ศักดิ์ สวนศรี

ความยาว / Time:

303.14