ลิเกคณะ ศรราม น้ำเพชร เรื่อง ปราสาทรักวังมรณะ 1/9

เพิ่มในรายการโปรด Add to Favorite

ลิเกคณะ ศรราม น้ำเพชร เรื่อง ปราสาทรักวังมรณะ 1/9

20,885 views | 00.00.543

แผ่นดินไทยน้อยไร้องค์กษัตริย์เหลือแต่ 3 พระธิดาเป็นผู้ดูแลอยู่พระยาราชศักดิ์พร้อมทหารจึงขันอาสาปลดแอกจากแผ่นดินไทยใหญ่ กษัตริย์สุรสีห์แห่งไทยใหญ่ยกทัพมาสู้ศึก กับพระยาราชศักดิ์ กษัตริย์สุรสีห์ถูกพระยาราชศักดิ์ ฟันสิ้นพระชนม์ต่อหน้าเมียปิ่นทิพย์พร้อมโอรสเพชรน้อย สิงห์คลานจึงอาสาสู้ศึกกับไทยน้อยสิงห์คลานมีชัยชนะกับราชศักดิ์แห่งแผ่นดินไทยน้อย สิงห์คลานกราบทูลขอรางวัลนั่นก็คือขอปิ่นเกตุเป็นเมีย เรื่องนี้รุ้ถึงพระเนตรพระกรรณของโอรสเพชรน้อย เหตุการณ์จะเป็นเช่นไร ปรดติดตามได้ในตอนต่อไป

คณะ / Gourp Actor:

ศรราม น้ำเพชร

ความยาว / Time:

206.53