Yungang Grottoes : The masterpiece rock cut architecture of buddhist sculptural

07.08.2561 | 78 views

ตระการตากับความยิ่งใหญ่ของมรดกโลก ถ้ำหินแกะสลักอวิ๋นกัง ถ้ำหินที่ถูกแกะสลักเพื่อเป็นศาสนสถานที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสามแหล่งปฎิมากรรมพุทธศิลป์ที่ งดงามที่สุดในประเทศจีน ร่วมกับถ้ำมั่วเกาแห่งตุนหวงและถ้ำหลงเหมินแห่งลั่วหยาง ถ้ำหินแกะสลักอวิ๋นกังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตร์ศตวรรษที่ 5 ผ่านการดำเนินงานของช่างศิลป์ของจีนโบราณหลายต่อหลายศตวรรษและหลายราชวงศ์ จนในปัจจุบันถ้ำหินแกะสลักอวิ๋นกังมีพื้นที่รวมกว่า 18,000 ตารางเมตร มีช่องที่ถูกเจาะเป็นแท่นบูชากว่า 1,000 ช่อง และงานประติมากรรมกว่า 50,000 ชิ้น โดยชิ้นที่ใหญ่ที่สุดสูงถึง 17 เมตร ขณะที่ชิ้นที่เล็กที่สุดมีขนาดเพียงแค่ 2 เซนติเมตรเท่านั้น ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องห้ามพลาดแห่งประเทศจีน