August 9th, The National Day of Singapore

16.07.2561 | 239 views

สัมผัสแสง สี เสียง สุดตระการตาในพิธีเฉลิมฉลองวันชาติสิงคโปร์ หลังจากการประกาศอิสรภาพจากมาเลเซียตั้งแต่ในวันที่ 9 สิงหาคม 2508 เป็นต้นมา ประเทศสิงคโปร์ก็ถือเอาวันที่ 9 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันชาติของตัวเอง ซึ่งนอกจากจะเป็นวันหยุดสำคัญทั่วทั้งประเทศแล้ว ในวันนี้ยังมีการจัดพิธีเฉลิมฉลองหลากหลายรูปแบบตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ทั้งการเดินสวนสนาม การแสดงแสนยานุภาพของกองทัพ และการทำพิธีรำลึกถึงอดีตนายกรัฐมนตรี นายลี กวน ยู ผู้สร้างชาติสิงคโปร์ให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ ไฮไลท์สำคัญในวันนี้คือการจุดพลุเฉลิมฉลองบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์ในช่วงกลางคืน ซึ่งจะมีผู้คนนับแสนคนมาจับจองที่นั่งในมุมต่างๆ เพื่อชมภาพของดอกไม้ไฟหลากสีสันที่ถูกจุดขึ้นท่ามกลางฉากหลังที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศสิงคโปร์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นเมอร์ไลอ้อน โรงแรมมารีน่า เบย์ แซนด์ และโรงละครเอสพลานาด พร้อมกับการแสดงแสง สี เสียงอีกหลากหลายรูปแบบในเวลาเดียวกัน


สามารถติดตามชมผลงานได้ที่:
Website : http://www.palanla.com/
Facebook : https://www.facebook.com/palanla.official/
Instagram : https://www.instagram.com/palanla.official/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCLQF_Q34yXICNdOVrhAqzrQ