[MARUYA#10] พบกับสินค้าใหม่จาก REC ณ ม.สวนดุสิต วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายนนี้

[MARUYA#10] พบกับสินค้าใหม่จาก REC ณ ม.สวนดุสิต วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายนนี้

ประกาศลิขสิทธิ์การ์ตูน REC ตุลาคม 2557 ณ งานหนังสือแห่งชาติครั้งที่ 19

ประกาศลิขสิทธิ์การ์ตูน REC ตุลาคม 2557 ณ งานหนังสือแห่งชาติครั้งที่ 19