ประกาศลิขสิทธิ์การ์ตูน REC ตุลาคม 2557 ณ งานหนังสือแห่งชาติครั้งที่ 19

ประกาศลิขสิทธิ์การ์ตูน REC ตุลาคม 2557 ณ งานหนังสือแห่งชาติครั้งที่ 19

19 ตุลาคมนี้ พบกับงานเสวนา Digital Content Wars ณ งานหนังสือ ห้อง Meeting Room 1 เวลา 13.00-17.00 น.

19 ตุลาคมนี้ พบกับงานเสวนา Digital Content Wars ณ งานหนังสือ ห้อง Meeting Room 1 เวลา 13.00-17.00 น.